Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ανακοίνωση - Η Eurobank ανακοινώνει την απόκτηση επιπλέον μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας...

 

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Eurobank ανακοινώνει την απόκτηση επιπλέον μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας

 

Η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. («Eurobank»), θυγατρική της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., ανακοινώνει ότι στις 11 Ιουνίου 2024 αγόρασε 240.303 μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ («Ελληνική Τράπεζα») στην τιμή των €2,56 ανά μετοχή και έναντι συνολικού τιμήματος €0,62 εκ. περίπου.

 

Η Eurobank, μετά την παραπάνω απόκτηση, κατέχει άμεσα 229.029.857 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 55,48% του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου  της Ελληνικής Τράπεζας.

 

Ανακοίνωση - Η Eurobank ανακοινώνει την απόκτηση επιπλέον μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v