Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.: Ανακοίνωση γνωστοποίησης συναλλαγών

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2024

 

Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Συναλλαγών

 

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι η κυρία Αικατερίνη Σαράντη προέβη την 10η Ιουνίου 2024 σε αγορά 400 κοινών ονομαστικών μετοχών στη μέση τιμή των 11,36 ευρώ ανά μετοχή, την 11η Ιουνίου 2024 σε αγορά 852 κοινών ονομαστικών μετοχών στη μέση τιμή των 11,19 ευρώ ανά μετοχή, την 12η Ιουνίου 2024 σε αγορά 1.500 κοινών ονομαστικών μετοχών στη μέση τιμή των 11,15 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και την 13η Ιουνίου 2024 σε αγορά 90 κοινών ονομαστικών μετοχών στη μέση τιμή των 11,08 ευρώ ανά μετοχή.

 

Η παρούσα ανακοίνωση λαμβάνει χώρα χωρίς να επιβάλλεται από το κανονιστικό πλαίσιο, αλλά για την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, καθόσον η κυρία Αικατερίνη Σαράντη αποτελεί Συντονισμένο Πρόσωπο με τους κκ. Κυριάκο Σαράντη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικό Μέλος, και Γρηγόρη Σαράντη, Αντιπρόεδρο και μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Συναλλαγών

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v