Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΡΟΝΤΕΑ: Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του νόμου 3556/2007

Η «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία»),
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 26.07.2021 ενημέρωση από τα κατωτέρω υπόχρεα
πρόσωπα, οι κ.κ., Χ.Παπαχριστοφόρου (Εκτελεστικός Πρoέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
& Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής), Α.Καρυτινός (Αντιπρόεδρος Β’ του Διοικητικού
Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος & μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής), Θ.Μεσσάρη
(Επικεφαλής Οικονομικών και Εργασιών & Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου),
Α.Καραγιάννης (Επικεφαλής Επενδύσεων και Χαρτοφυλακίου, Εκτελεστικό μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου & μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής), Α.Χαλκιαδάκη (Αναπληρωτής
Οικονομικός Διευθυντής) και ο Σ.Λαμπρόπουλος (σύζυγος του Εκτελεστικού μέλους Διοικητικού
Συμβουλίου, κας Θ.Μεσσάρη) έκαστος αυτών γνωστοποίησαν, ότι αγόρασαν μέσω συμμετοχής
τους στην δημόσια προσφορά που διεξήχθη μεταξύ 14 και 16 Ιουλίου 2021 τις κατωτέρω
ομολογίες της Εταιρείας:

- ο κος Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, 149 ομολογίες, συνολικής αξίας 149.000 ευρώ,
- ο κος Αριστοτέλης Καρυτινός, 112 ομολογίες, συνολικής αξίας 112.000 ευρώ,
- η κα Θηρεσία Μεσσάρη, 105 ομολογίες, συνολικής αξίας 105.000 ευρώ
- ο κος Αθανάσιος Καραγιάννη, 15 ομολογίες, συνολικής αξίας 15.000 ευρώ
- η κα Άννα Χαλκιαδάκη, 10 ομολογίες, συνολικής αξίας 10.000 ευρώ και
- ο κος Στυλιανός Λαμπρόπουλος, 10 ομολογίες, συνολικής αξίας 10.000 ευρώ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v