Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΚΤΙΝΟΣ: Προαναγγελία ΓΣ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Ικτίνος την 19η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Λυκόβρυσης 7 - Μεταμόρφωση.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

*Έγκριση για τη διανομή κερδών προηγουμένων ετών στους μετόχους.

*Προσαρμογή / Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

*Παροχή αδείας, σύμφωνα με Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρίας σκοπούς.

*Λοιπές Ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v