Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FF GROUP: Προαναγγελία ΓΣ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Folli Follie την 18η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 σχετικά με την «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει. Τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 του Καταστατικού της Εταιρείας, κατάργηση του άρθρου 19 του Καταστατικού, αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού και Κωδικοποίηση αυτού.

2. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Λοιπά θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 18.12.2019, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30.12.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας, χωρίς την δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Α’ Επαναληπτικής Συνελεύσεως θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v