OTE: Αποφάσεις ΓΣ

– Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του Ν.4548/2018 και του άρθρου 4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2020.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 2ο: Ακύρωση του συνόλου των εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τριών (9.764.743) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι επτά εκατομμυρίων, εξακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων, διακοσίων είκοσι δύο ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (€27.634.222,69), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v