Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Αποφάσεις ΓΣ

Ο αριθμός των μετόχων στην ΓΣ της Βιοκαρπέτ ήταν 12, οι μετοχές που κατείχαν κατά την ημερομηνία καταγραφής ήταν 20.316.333 ήτοι ποσοστό 84,70% επί του συνόλου των 23.986.500 μετοχών της εταιρίας.

Το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης εγκρίθηκε παμψηφεί και θα υλοποιηθεί άμεσα.

Παροχή Εγγύησης υπέρ της εταιρίας «ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», στο πλαίσιο του προγράμματος έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου μετά συμβάσεων κάλυψης και πρωτογενούς διάθεσης και ορισμού διαχειριστή πληρωμών και εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών με την εγγύηση του ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ ύψους εώς €10.000.000,00 που θα καλυφθεί από την ALPHA BANK AE.

Η ΓΣ αποφάσισε την παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής της εταιρίας ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ στο πλαίσιο του προγράμματος έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου μετά συμβάσεων κάλυψης και πρωτογενούς διάθεσης και ορισμού διαχειριστή πληρωμών και εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών με την εγγύηση του ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ ύψους εώς €10.000.000,00 που θα καλυφθεί από την ALPHA BANK AE.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v