Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ: Συγκρότηση μελών διοικητικού συμβουλίου σε σώμα

Σε συνέχεια της από 14.01.2020 ανακοίνωσης, η Εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ενημερώνει ότι στις 14.01.2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ («η Εταιρεία») συγκροτήθηκε σε σώμα και ανατέθηκαν οι παρακάτω ιδιότητες ως ακολούθως:

1. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, ο κ. Δημήτριος Τσίρμπας του Ιωάννη

2. Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος, ο κ. Λυκούργος Παπαγιαννόπουλος του Βενιζέλου,

3. Ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ο κ. Στέφανος Ξενάκης του Αντωνίου

Επισημαίνεται ότι η θητεία του ως άνω ΔΣ είναι πενταετής, ήτοι έως και τις 13.1.2025 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v