Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

SPACE HELLAS: Ορισμός νέου εσωτερικού ελεγκτή

Η εταιρία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ανακοινώνει ότι με την από 03/08/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ορίσθηκε νέος Εσωτερικός Ελεγκτής της εταιρείας η κ. Ελένη Ζερβού του Γεωργίου, σε αντικατάσταση του κ. Δημητρίου Γινατζή, ο οποίος  άσκησε τα καθήκοντά του μέχρι και την 03/08/2020. Η κ. Ελένη Ζερβού ανέλαβε καθήκοντα από την 04/08/2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v