Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Μεταβολή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει τους επενδυτές ότι η Συγγενής της εταιρεία, ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ανακοίνωσε ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. την 25.09.2020, η κα Chen Dong διορίστηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, σε αντικατάσταση του κ. Xinghua Shi, βάσει της από 20.06.2017 Συμφωνίας Μετόχων και του Καταστατικού της Συγγενούς εταιρείας.

Η κα Chen Dong είναι διακεκριμένη επιστήμονας με πλούσιο έργο στην Τεχνολογία Μεταφοράς με Συστήματα Συνεχούς Ρεύματος Υψηλής Τάσης (HVDC). Τα έτη 2013-2019 διατέλεσε Διευθύντρια στο State Grid Economic & Technological Research Institute Co Ltd και τον Μάρτιο 2019 ανέλαβε τη θέση της HVDC-VSC Expert στην Αριάδνη Interconnection, την οποία κατείχε μέχρι πρότινος.

Επίσης, κατά την ίδια συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον διορισμό του κ. Ιωάννη Μανιάτη του Ευσταθίου ως Γενικού Διευθυντή Διαχείρισης & Συντήρησης Παγίων με ισχύ από την 1.10.2020. Ο κ. Μανιάτης εργάζεται στον ΑΔΜΗΕ από το 1990 και έχει πολυετή εμπειρία στη συντήρηση παγίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., υπό τη νέα του σύνθεση, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Μανούσος Μανουσάκης του Γεωργίου, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Μάργαρης του Διονυσίου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΔΣ

Chen Dong του Zhijian Chen, Μέλος ΔΣ και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος

Hong Li του Minlin Li, Μέλος ΔΣ

Yunpeng He του Jin He, Μέλος ΔΣ

Ιάσων Ρουσόπουλος του Παναγιώτη, Μέλος ΔΣ

Σταύρος Ιγνατιάδης του Εμμανουήλ, Μέλος ΔΣ

Αντώνιος Ασπράς του Εμμανουήλ, Μέλος ΔΣ

Φώτιος Νικολόπουλος του Δημητρίου, Μέλος ΔΣ - Εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v