Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Foodlink: Νέο διοικητικό συμβούλιο

Η εταιρεία "ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ" ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε συνέχεια της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Σεπτεμβρίου 2021, αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 17η Σεπτεμβρίου 2021 ως εξής:1. Βασίλειος Καρακουλάκης του Εμμανουήλ, Πρόεδρος

2. Αχιλλέας Μάμαλης του Παύλου, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

3. Παναγιώτα Σιωρά του Θεμιστοκλή, Μέλος

4. Ελευθέριος Ελευθεριάδης του Κυριάκου, Μέλος

5. Κωνσταντίνος Γκυρτής του Παναγιώτη, Μέλος

6. Καλλιόπη Σιουτζούκη του Ευάγγελου, Μέλος

7. Ευαγγελία Τζανιδάκη του Γεωργίου, Μέλος

8. Αθανάσιος Στούμπης του Γεωργίου, Μέλος

9. Κωνσταντίνος Παπαζήσης του Κυριαζή, Μέλος

10. Βασίλειος Ευγένειος του Μιχαήλ, Μέλος


Η θητεία του ανωτέρω διοικητικού συμβολίου έχει οριστεί μέχρι την 8η Σεπτεμβρίου 2026.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v