Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA: Διοικητικές αλλαγές

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή του στις 30.9.2021 αποφάσισε την τοποθέτηση της κ. Elanor R. Hardwick, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, ως Προέδρου της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων (πρώην Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ανάδειξης Υποψηφίων), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Προέδρου, κ. Shahzad A. Shahbaz.

Ο κ. Shahzad A. Shahbaz θα παραμείνει Μέλος της Επιτροπής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρίστησε θερμά τον κ. Shahzad A. Shahbaz για τις υπηρεσίες που παρείχε ως Πρόεδρος της Επιτροπής.

Ως εκ τούτου, η σύνθεση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων είναι η ακόλουθη:

Elanor R. Hardwick (Πρόεδρος)

Ευθύμιος Ο. Βιδάλης

Carolyn G. Dittmeier

Shahzad A. Shahbaz

Johannes Herman

Frederik G. Umbgrove, ως εκπρόσωπος και δυνάμει υπόδειξης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v