Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ανακοίνωση Αντικατάστασης Υπευθύνου Εσωτερικού Ελέγχου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

 

Ανακοίνωση Αντικατάστασης Υπευθύνου Εσωτερικού Ελέγχου–

Διορισμός Νέου Υπευθύνου

 

« Η εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε»  στο πλαίσιο της υποχρέωσής της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και των αρμοδίων αρχών,  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της από 28ης Σεπτεμβρίου 2021  αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας , η οποία ελήφθη κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας,  προέβη στον ορισμό  του κ.   Θεοφάνη Κορκιδάκη του Πέτρου, ως  Υπεύθυνου Εσωτερικού Ελέγχου της  Εταιρείας  σε αντικατάσταση του κ. Ελευθερίου Δούκα ο οποίος παραιτήθηκε από την θέση του  Υπεύθυνου Εσωτερικού Ελέγχου της  Εταιρείας στις 12/09/2021.  

Ο  κύριος Κορκιδάκης  πληροί τις προυποθέσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τον ορισμό του σε αυτή την θέση και  ανέλαβε τα καθήκοντά του την 28/9/2021» 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v