ΟΤΕ:Οικονομικό ημερολόγιο

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.2.(1)(β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2020, σύμφωνα με το οποίο:

Οι Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2019, που έχουν συνταχθεί βάσει των ΔΠΧΑ, μαζί με τα ετήσια συνοπτικά οικονομικά στοιχεία επί των εν λόγω Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020 στην εταιρική ιστοσελίδα (https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/investor_relations.html) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα δημοσιευθούν στον τύπο την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσής τους.
Η ενημέρωση των αναλυτών, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2019, θα γίνει την Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020, στην έδρα της Εταιρείας (Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι - Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ).
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος για τη χρήση 2019 ορίζεται η Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020, κατά τη διάρκεια της οποίας οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Η αποκοπή του δικαιώματος μερίσματος για τη χρήση 2019 προηγείται της λήξης των παραγώγων, σειράς Ιουλίου.
Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι ως Μέτοχοι της Εταιρείας κατά την Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων-Record Date).
Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος είναι η Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v