Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΛΟΥΜΥΛ: Αποτελέσματα 9μήνου

Η ΑΛΟΥΜΥΛ ανακοίνωσε τα βασικά οικονομικά μεγέθη στο γ’ τρίμηνο και στο εννεάμηνο της χρήσης 2020, συγκριτικά με τις αντίστοιχες περιόδους του προηγούμενου έτους.

ΟΜΙΛΟΣ
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020, κατέγραψε αύξηση 1,9% και διαμορφώθηκε στα €63,5 εκατ. έναντι €62,3 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου παρουσίασε μείωση 4,0% και διαμορφώθηκε στα €174,5 εκατ. έναντι €181,8 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα €8,1 εκατ. έναντι €6,9 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, αυξημένα κατά 18,9%, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου παρουσίασαν μείωση 6,6% και διαμορφώθηκαν στα €17,1 εκατ. έναντι €18,3 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα €5,8 εκατ. έναντι €5,7 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 και αυξήθηκαν κατά 1,8%, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου παρουσίασαν μείωση 24,6% και διαμορφώθηκαν στα €9,6 εκατ. έναντι €12,7 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο κύκλος εργασιών του Μητρικής εταιρίας κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020, κατέγραψε αύξηση 2,7% και διαμορφώθηκε στα €40,0 εκατ. έναντι €38,9 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου παρουσίασε μείωση 2,8% και διαμορφώθηκε στα €113,3 εκατ. έναντι €116,5 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα €3,8 εκατ. έναντι €2,8 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του Δελτίο Τύπου Κιλκίς, 10η Δεκεμβρίου 2020 2019, αυξημένα κατά37,2%, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου παρουσίασαν μείωση 22,2% και διαμορφώθηκαν στα €5,7 εκατ. έναντι €7,3 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα €2,5 εκατ. έναντι €1,8 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, αυξημένα κατά37,8%, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου παρουσίασαν μείωση 53,0% και διαμορφώθηκαν στα €1,9 εκατ. έναντι €4,1 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019.

Τα δάνεια του Ομίλου και της Μητρικής εταιρίας δεν παρουσίασαν σημαντική μεταβολή σε επίπεδο εννεαμήνου.

Επίσης πρόσφατα ενημερώθηκε το επενδυτικό κοινό ότι, υπεγράφη η σύμβαση αναδιάρθρωσής των δανείων της Μητρικής εταιρίας με τις τράπεζες. Οι βασικοί όροι της Συμφωνίας είναι ιδιαιτέρως επωφελείς για την Εταιρεία και τον Όμιλο, δεδομένου ότι επιτεύχθηκε, μεταξύ άλλων, παράταση της λήξης των δανείων μέχρι την 31.12.2030, μείωση του κόστους δανεισμού και εξασφάλιση νέων πιστωτικών γραμμών.

Συνεπακόλουθα και ως απόρροια της Συμφωνίας, επιτυγχάνεται η βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου, με θετική μεταβολή του δείκτη ρευστότητας και μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων του. Οι κοσμογονικές αλλαγές που προξένησε η πανδημία του Covid-19, προκάλεσαν σε όλο τον πλανήτη ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα, επηρεάζοντας το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα ανασφάλειας, η ΑΛΟΥΜΥΛ κατόρθωσε να απορροφήσει σχετικά ανώδυνα τις συνέπειες της πρωτοφανούς αυτής κρίσης, δημιουργώντας ταυτόχρονα τις συνθήκες για την αναστροφή του αρνητικού κλίματος και την επίτευξη των μελλοντικών της στόχων.

Παρά την επικρατούσα αβεβαιότητα και την παρατεταμένη ύφεση, το επιχειρηματικό πλάνο της ΑΛΟΥΜΥΛ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενισχύοντας την πεποίθησή μας για επίτευξη των στόχων μας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v