Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intralot: Αποτελέσματα εξαμήνου

«Η INTRALOT ανακοινώνει +34,4% αύξηση Εσόδων και +106,5%
αύξηση EBITDA στα Οικονομικά Αποτελέσματα του A’ εξαμήνου
2021»
10 Σεπτεμβρίου, 2021
Η INTRALOT A.E. (RIC: INLr.AT, Bloomberg: INLOT GA), ηγέτιδα εταιρεία στην παροχή λύσεων και
στη διοργάνωση τυχερών παιχνιδιών διεθνώς, ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα
εξαμήνου για την περίοδο με λήξη την 30
η
Ιουνίου 2021, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.
EΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κατά το Α’ εξάμηνο του 2021, τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €202,6 εκατ. (+34,4% σε
ετήσια βάση).
Κατά την εξάμηνη αυτή περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €54,3 εκατ. (+106,5% σε ετήσια
βάση), ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA στα €46,8 εκατ. (+99,1% σε ετήσια βάση).
Σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2021, τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 18,1%, ενώ κατά τους Δώδεκα
Τελευταίους Μήνες (LTM), τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €93,8 εκατ., σημειώνοντας μια
αύξηση της τάξεως του 42,5% σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2020 από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες.
Το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα €-17,6 εκατ., βελτιωμένο κατά 57,8% σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Οι δραστηριότητες μας κάτω από την INTRALOT Inc. στις Η.Π.Α. σημείωσαν πολύ ισχυρή ανάπτυξη σε
ετήσια βάση (Κύκλος εργασιών +28,6%, EBITDA +69,8%) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021.
Τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα παρουσιάζονται μειωμένα κατά 20,3%
σε ετήσια βάση, χωρίς να συνυπολογίσουμε τις δαπάνες που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση της
κεφαλαιακής διάρθρωσης.
Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το Α’ εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στα €51,3 εκατ. (+183,4%
σε ετήσια βάση).
Οι Καθαρές Επενδύσεις του Ομίλου κατά το A’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν στα €9,5 εκατ., μειωμένες
κατά 37,5% σε ετήσια βάση.
Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2021 ανήλθαν στα
€83,2 εκατ.
Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €646,1 εκατ. στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2021.
Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 σε επίπεδο EBITDA του Ομίλου περιορίστηκε κοντά στο €1,5
εκατ. για το Α’ εξάμηνο του 2021.
Στις 3 Αυγούστου 2021, η INTRALOT ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των δυο συναινετικών συμφωνιών
ανταλλαγής, επιτυγχάνοντας επέκταση της ημερομηνίας λήξης των Ομολογιών του 2021 κατά
τουλάχιστον τρία έτη και εξασφαλίζοντας συνολική απομόχλευση ύψους €163 εκατ.
Στις 24 Αυγούστου 2021, η Fitch αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα (IDR) της
ΙNTRALOT σε CCC+, και αντιστοίχως στις 9 Σεπτεμβρίου 2021, η Moody’s αναβάθμισε το αξιόχρεο της
ΙΝΤRALOT (CFR) σε Caa1, ως αποτέλεσμα της νέας κεφαλαιακής διάρθρωσης.


4
O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, κ. Σωκράτης Π.
Κόκκαλης δήλωσε:
«Οι ισχυρές επιδόσεις της INTRALOT συνεχίστηκαν και στο δεύτερο τρίμηνο του 2021, με
αποτέλεσμα την αύξηση του EBITDA κατά 106,5% τους πρώτους έξι μήνες του 2021 και των
εσόδων κατά 34,4%. Αυτά τα οικονομικά αποτελέσματα, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της
αναδιάρθρωσης του χρέους της INTRALOT στις αρχές Αυγούστου, θέτουν την Εταιρεία σε μια
σταθερή πορεία για να αναδείξει τις δυνατότητές της στις βασικές της αγορές, να δημιουργήσει
νέες συνεργασίες, και να αξιοποιήσει νέες ευκαιρίες στο πλαίσιο της νέας και σημαντικά
απομοχλευμένης κεφαλαιακής δομής με ένα πιο αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v