Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Θράκης: Ημερομηνία δημοσίευσης αποτελεσμάτων

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του εννεαμήνου 2021, καθώς επίσης και το σχετικό Δελτίο Τύπου θα δημοσιευθούν την Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.com), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v