Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ  ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2022 ως  εξής :

- Δημοσίευση ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2021: Τρίτη 3 Μαΐου 2022 

- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

 -Η Εταιρεία δεν θα διαμείνει μέρισμα για την χρήση 2021

 

Η ως άνω  Ετήσια Οικονομική Έκθεση  θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.dionicgroup.com  , καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www. athexgroup.gr.

 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω  ημερομηνίες εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

 

Aχαρνές, 3 Μαίου 2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v