Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου

Γνωστοποίηση τροποποίησης Οικονομικού Ημερολογίου 2021

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χ.Α. γνωστοποιεί την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου του έτους 2021 σχετικά με τις εξής ημερομηνίες:

Αποκοπή Μερίσματος: Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 (αντί 23 Αυγούστου 2021)

Δικαιούχοι Μερίσματος (record date): Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2021 (αντί 24 Αυγούστου
2021)

Έναρξη Πληρωμής Μερίσματος: Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 (αντί 30 Αυγούστου
2021)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, στις Σχέσεις με Επενδυτές (τηλ. 210 3636936 ή στο [email protected]).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v