Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΟΥΖΑΚΗΣ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29/06/2021 της Εταιρείας μας , εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο .

Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας , μετά το Πρακτικό του της 07/07/2021 και συγκρότησής του σε Σώμα είναι το εξής :

Εκτελεστικά

Ελευθερία Μουζάκη του Διονυσίου, Πρόεδρος

Εμμανουήλ Παυλάκης του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Σβεστονώφ του Αλεξάνδρου, μέλος

Μη Εκτελεστικά

Σπύρος Γκανίας του Αθανασίου, Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Μάρκος Καλούδης του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Επιτροπή Ελέγχου παραμένει η ίδια

Σπύρος Γκανίας του Αθανασίου Πρόεδρος

Μέγας Γεώργιος του Αθανασίου Μέλος

Βασιλακόπουλος Χρήστος του Ιωάννη Μέλος


Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου λήγει στις 29/07/2027.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v