Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Διανομή μερίσματος

Η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ» ανακοινώνει ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25ης Μαίου 2020, το μέρισμα για τη χρήση 2019 ανέρχεται σε €0,03 ανά μετοχή.

Από το ανωτέρω μικτό ποσό θα παρακρατηθεί ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (ένα εκατοστό και πέντε χιλιοστά του λεπτού του ευρώ [€0,0015] ανά μετοχή) και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό €0,0285 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές κατά την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και συνεπώς, την ημέρα αυτή οι μετοχές της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020, και η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Εθνική Τράπεζα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v