Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ: Ανακοίνωση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ταυτόχρονη μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους...

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v