ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πώληση 25.450 μετοχών από Γεώργιο Περδικάρη

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι ο μέτοχος και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Γεώργιος Περδικάρης, προέβη στις  22/7/2019 σε πώληση  25.450 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 153.633,51 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v