ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Πώληση 1.450 μετοχών από Ιωάννη Αψούρη

Μαρούσι, 01/08/2019

H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής, σύμφωνα με την από 31/07/2019 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία, προέβη στις 30/07/2019 σε πώληση 1.450 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας €13.569,50.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v