Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 30/05/2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, προέβη μέσω της ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ σε αγορά ιδίων μετοχών όπως αναλύονται παρακάτω:

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 15ης Μαϊου 2020 προέβη σε αγορά 830 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,5298 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 439,74 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 18ης Μαϊου 2020 προέβη σε αγορά 30 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,52 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 15,60 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 19ης Μαϊου 2020 προέβη σε αγορά 3.950 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,5032 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 1.987,60 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 20ης Μαϊου 2020 προέβη σε αγορά 280 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,498 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 139,44 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v