Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ: Αγορά μετοχών από Γεώργιο Διαμαντόπουλο

Η εταιρία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3556/2007, Ν.3340/2005, την απόφαση 1/434/03.07.2007, την εγκύκλιο 33 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κύριος Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Ανεξάρτητο - μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., της εταιρίας Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α., προέβη στις ακόλουθες συναλλαγές:

  • την Τρίτη 09/06/2020, αγόρασε 150 (εκτατών πενήντα) μετοχές της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη, με τιμή μετοχής 3,70 ευρώ
  • την Τετάρτη 10/06/2020, αγόρασε 1.850 (χίλιες οκτακόσιες πενήντα) μετοχές της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη, με τιμή μετοχής 3,735 ευρώ

Με τις ως άνω αγορές, το σύνολο των άμεσων και έμμεσων μετοχών της Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. που κατέχει ο κύριος Διαμαντόπουλος, ανέρχεται σε 105.000 μετοχές (ποσοστό 0,38176% του συνόλου των μετοχών).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v