Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Αγορά 3.000 μετοχών από Κωνσταντίνο Γιαννίρη

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε. (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3556/2007 και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου του 2014 ανακοινώνει ότι ο κύριος  Κωνσταντίνος Γιαννίρης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη στις 07/08/2020 σε αγορά 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 6.340,41 ευρώ, σύμφωνα με την από 08/08/2020 γνωστοποίησή του προς την Εταιρεία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v