Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

VIDAVO: Αγορά ιδίων μετοχών

Σε συνέχεια της από 04/10/2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία VIDAVO Α.Ε. ενημερώνει, ότι την Τρίτη 10.11.2020, απέκτησε πενήντα (50) ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 3,84 ευρώ, συνολικής αξίας 192,00 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v