Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Μετοχική μεταβολή

Η Μοτοδυναμική ανακοίνωσε μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε την 14.02.2020 από τον μέτοχό του, κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του ως άνω μετόχου και υπόχρεου προσώπου μεταβλήθηκε την 13.02.2020 από 20,50% σε 14,85%, το οποίο αντιστοιχεί σε 4.344.905 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές εκδόσεως του Εκδότη.

Κατόπιν αυτών, το ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο μέτοχος κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος κατήλθε των καθορισμένων ως προς την υποχρέωση γνωστοποίησης ορίων του 20% και του 15% και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε σε 14,85%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v