Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ: Αγορά ιδίων μετοχών

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 24 Νοεμβρίου 2021 προέβη σε αγορά 8.000 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 111.100,00 (μέση τιμή κτήσης: Ευρώ 13,887 ανά μετοχή).

Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 424.907 που αντιστοιχεί σε ποσοστό  0,38% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η μέση τιμή κτήσης των ιδίων μετοχών ανέρχεται σε Ευρώ 12,284 ανά μετοχή. Οι αγορές των ιδίων μετοχών της Εταιρείας πραγματοποιούνται μέσω του Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v