Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με τον ν.3556/2007

Η εισηγμένη ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. βάσει των άρθρων 9, 10, 11, 11Α και 14 του νόμου 3556/2007 όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την από 27-5-2022 γνωστοποίηση του νόμου 3556/2007 που έλαβε την 27.5.2022 από την εταιρία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» ότι: η εταιρία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.», ελεγχόμενη από τον κ. Παντελή Σκαρλάτο του Χρήστου, ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία  των εταιρικών μεριδίων της «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» πώλησε κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 25/5/2022   διακόσιες εξήντα δυο χιλιάδες (262.000) μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της εταιρίας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.». Με την πώληση αυτή το ποσοστό της εταιρείας «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» κατήλθε από 6,081% σε 4,314%, ήτοι κάτω του  ορίου του 5%. Με την πράξη αυτή η εταιρεία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.»  κατέχει την 27.5.2022 συνολικά 639.981 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 4,314%.

Μεταβολή Ποσοστού ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v