Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σαράντης: Πώληση μετοχών από τον CEO

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., με βάση τα άρθρα 3 και 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
ανακοινώνει ότι ο κ. Κυριάκος Σαράντης (Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων
Σύμβουλος του Ομίλου), την 01/12/2020 πούλησε, μέσω Συνδεόμενου Νομικού Προσώπου, συνολικά
5.000 κοινές ονομαστικές μετοχές στην τιμή 9,1689 ευρώ ανά μετοχή

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v