Νίκας: Εκποίηση 855 μετοχών

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, την 23η Ιουνίου 2021, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκποίησης των 855 κοινών ονομαστικών μετοχών της που προέκυψαν, ως κλασματικά υπόλοιπα, από τις ακόλουθες εταιρικές πράξεις :

α) reverse split (10:1) στις 28/03/2017 και μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας από 20.231.328 σε 2.023.132 νέες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές σύμφωνα με την υπ' αρ.: 29950/13.03.2017 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και

β) reverse split (3:1) στις 17/11/2020 και μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας από 119.596.817 σε 39.865.605 νέες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές σύμφωνα με την υπ' αρ.: 116526/04.11.2020 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Το προϊόν της εκποίησης ανέρχεται σε 1,026 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1,2 ευρώ για κάθε ακέραιη μετοχή.

Δικαιούχοι του προϊόντος εκποίησης είναι οι μέτοχοι, κάτοχοι κλασματικών υπολοίπων, οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ΕΧΑΕ στις 29.03.2017 και στις 13.11.2020 αντίστοιχα για την κάθε εταιρική πράξη (Record Date).

Για την απόδοση του προϊόντος εκποίησης στους δικαιούχους μετόχους θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Για κάθε πληροφορία οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, τηλ. 2108187300.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v