Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.: Αγορά ιδίων μετοχών (04/06/2024)...

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 15/06/2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 3/1/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 04/06/2024, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας «Eurobank Equities», σε αγορά 297 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 5,36 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 1.592,45 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 1.269.331 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,1838% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v