Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.: Αγορά Ιδίων Μετοχών...

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2024

 

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

 

H εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι, κατ' εφαρμογή της από 23.04.2024 σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, προέβη την 13η Ιουνίου 2024 σε αγορά 2.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 11,12 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 27.794,00 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η εταιρεία κατέχει συνολικά 2.225.257 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 3,33% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

 

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και κατ' εφαρμογή του υπ' αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052.

Αγορά Ιδίων Μετοχών

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v