Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.: Αγορά ιδίων μετοχών (13/06/2024)...

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 15/06/2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 3/1/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 13/06/2024, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας «Eurobank Equities», σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 5,32 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 15.959,79 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 1.278.357 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,1922% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v