Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Εφικτή η επίτευξη πλεονάσματος 1,75%

Αστερίσκο για την πορεία των εσόδων βάζει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο αλλά εκτιμά ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν. Σημειώνει ότι απαιτείται ανάπτυξη 3,1% το β’ τρίμηνο, για να πιαστεί ο στόχος για το ΑΕΠ.

Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Εφικτή η επίτευξη πλεονάσματος 1,75%

Στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού, ερωτήματα προκαλεί η εξέλιξη των εισπράξεων άμεσων φόρων, η οποία υστερεί τόσο ως προς τα περσινά επίπεδα όσο και ως προς τον «στόχο», τονίζει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο στην έκθεσή του για την ελληνική οικονομία. Προσθέτει ωστόσο ότι οι εισπράξεις έμμεσων φόρων κινούνται ικανοποιητικά και ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα μπορεί να επιτευχθεί.

Όπως αναφέρει η έκθεση, κατά το Β’ τρίμηνο του 2017 το ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές 2010) αυξήθηκε κατά 0,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. «Η ελαφρά αύξηση του ΑΕΠ για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο αποτελεί μία θετική εξέλιξη, υπό την έννοια ότι εδραιώνεται η προσδοκία για αύξηση του ΑΕΠ το 2017. Ωστόσο ο στόχος για αύξηση της τάξης του +1,8% μπορεί να επιτευχθεί εάν το 2ο εξάμηνο η μεγέθυνση φθάσει το 3,1% σε σχέση με πέρυσι».

Από την άλλη πλευρά, ο Κρατικός Προϋπολογισμός (ΚΠ), σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Ιουλίου 2017), εμφανίζει πρωτογενές πλεόνασμα 1,7%, ελαφρώς αυξημένο σε σύγκριση με αυτό της αντίστοιχης περιόδου έτους 2016 (1,5%) και ως προς τον «στόχο» (1,2%). «Το αποτέλεσμα αυτό είναι κατά βάση απόρροια της συγκράτησης δαπανών, η οποία ωστόσο εκτιμάται ότι είναι μάλλον πρόσκαιρη», τονίζεται.

Μειωμένες έναντι του στόχου εμφανίζονται τόσο οι πρωτογενείς δαπάνες, περίπου κατά 1 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της κάμψης που εμφανίζουν οι επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία-πρωτοβάθμια υγεία, οι πληρωμές για Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και αποδιδόμενους πόρους, όσο και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Στο σκέλος των εσόδων, ερωτήματα προκαλεί η εξέλιξη των εισπράξεων άμεσων φόρων, η οποία υστερεί τόσο ως προς τα περσινά επίπεδα (-654 εκ. ευρώ**) όσο και ως προς τον «στόχο» (237 εκ. ευρώ).

Οι εισπράξεις έμμεσων φόρων πάντως κινούνται ικανοποιητικά. Σημειωτέον ότι σε αυτές περιλαμβάνονται 296 εκατ. ευρώ (Φ.Π.Α. αποκρατικοποιήσεων), το οποίο το επόμενο διάστημα θα καταγραφεί ως έσοδο αποκρατικοποιήσεων, με ανάλογη μείωση των εσόδων από έμμεσους φόρους. Σημαντική είναι η συνεισφορά των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις, ενώ θετικό στοιχείο θεωρείται η επιτάχυνση πληρωμών για επιστροφές φόρου.

Σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, τόσο τα έσοδα όσο και οι δαπάνες είναι μειωμένα σε σχέση με το 2016. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώνεται στα επίπεδα του 2016 (2,3% του ΑΕΠ), συνεπώς χωρίς κάποια απρόβλεπτη αρνητική εξέλιξη σε υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης τους επόμενους μήνες, ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα σε όρους «Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης» (ΣΧΔ) στο 1,75% του ΑΕΠ είναι επιτεύξιμος.


** Η καταγεγραμμένη μείωση στα έσοδα από άμεσους φόρους οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. λόγω του διαφορετικού τρόπου καταβολής των δόσεων (κατεβλήθη μία δόση λιγότερη το 2017) και στις συνταξιοδοτικές και λοιπές εισφορές λόγω της σύστασης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες καταγράφονται ως έσοδα σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης και όχι πλέον στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Συνεπώς δεν καταγράφεται σημαντική πραγματική υστέρηση σε σχέση με το 2016. Από τους άμεσους φόρους, οι εισπράξεις από τον φόρο εισοδήματος υστερούν ως προς τον στόχο που έχει τεθεί στο ΜΠΔΣ 2018-21.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v