Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφουν ΙΤΕΠ και Πάντειο

Αφορά σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και σκοπών. Δυνατότητα πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές του ιδρύματος εντός του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Εφικτή η ανάπτυξη δράσεων με σκοπό τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφουν ΙΤΕΠ και Πάντειο

Το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Ακαδημαϊκό Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, της Σχολής Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου πανεπιστημίου κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΙΤΕΠ.

Η συνεργασία των συμβαλλόμενων φορέων αφορά θέματα και αντικείμενα κοινών ενδιαφερόντων και σκοπών, ενώ προβλέπεται η ανάπτυξη δράσεων όπως η συγγραφή, με συμμετοχή επιστημόνων και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μελετών, επιστημονικών άρθρων και συγγραμμάτων και η συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων.

Κομμάτι της συνεργασίας αποτελεί η απασχόληση φοιτητών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του προγράμματος πρακτικής άσκησης του τμήματος και η διασύνδεση των φοιτητών και των αποφοίτων του τμήματος με την έρευνα και τη διοίκηση στο τουρισμό όπως επίσης και με την ξενοδοχειακή αγορά.

Τέλος, για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη της συνεργασίας τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ερευνητικά και μελετητικά προγράμματα και να αναπτύξουν δράσεις με σκοπό τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v