Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ξεμπλοκάρει το έργο για την on line διασύνδεση e-καζίνο με ΕΕΕΠ

Κινητοποίηση μετά από μεγάλες καθυστερήσεις. Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών αναμένεται να συζητήσει σήμερα Παρασκευή τις προσφυγές και ενστάσεις που προκάλεσε η βαθμολογία από το άνοιγμα των προσφορών του πρότζεκτ.

Ξεμπλοκάρει το έργο για την on line διασύνδεση e-καζίνο με ΕΕΕΠ

Να επισπεύσει την διαδικασία για την ανάθεση του έργου που θα αλλάξει τον τρόπο εποπτείας και ελέγχου της αγοράς διαδικτυακού τζόγου θα επιχειρήσει η ΕΕΕΠ μετά από σημαντικές καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί.

Σήμερα Παρασκευή η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών αναμένεται να συζητήσει τη μία προσφυγή και τις δύο ενστάσεις που κατατέθηκαν μετά το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών του έργου.

Υπενθυμίζεται ότι προσφορές στον διαγωνισμό έχουν καταθέσει οι εταιρείες:

 1. Amplus A.E
 2. Cosmos Business Systems
 3. Performance Technologies A.E
 4. Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.Ε.

Σύμφωνα με πληροφορίες προσφυγή κατέθεσε η εταιρεία Cosmos, που κατατάχθηκε στην τέταρτη θέση για την βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς, στην οποία την πρώτη θέση πήρε η εταιρεία Amplus A.E. Κατόπιν έγιναν ενστάσεις και από τις δύο άλλες εταιρείες οι οποίες κατατάχθηκαν στη δεύτερη και τρίτη θέση.

Μετά την συνεδρίαση η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών αναμένεται να κοινοποιήσει την απόφαση που θα λάβει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα και κατόπιν αναμένεται το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και η ανάθεση του έργου το οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί με ταχείς ρυθμούς.

Παρά το γεγονός ότι το καλοκαίρι του 2021 η αγορά του διαδικτυακού τζόγου μπήκε σε τάξη με την αδειοδότηση των παρόχων ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί η on line διασύνδεση, καθώς παράλληλα και οι παρόχοι ζητούν παρατάσεις γιατί και αυτοί με την σειρά τους δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι πάροχοι ήταν υποχρεωμένοι να έχουν πλήρη διασύνδεση μέσα στο καλοκαίρι, ωστόσο και οι δύο Ενώσεις εκπροσώπων των παρόχων ζήτησαν με επιστολή τους να δοθεί παράταση καθώς κάποιες εταιρείες αντιμετώπιζαν τεχνικά ζητήματα.

Έτσι οι πάροχοι ηλεκτρονικών Παιγνίων αποστείλουν κάθε μήνα στην Επιτροπή report με την ημερήσια δραστηριότητα τους.

Ο διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός, έχει προϋπολογισμό περίπου 1,23 εκατ. ευρώ, και αφορά στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη Κεντρικής Αποθήκης Δεδομένων και Πληροφοριακού Συστήματος Αναφορών και Επιχειρηματικής Ευφυΐας .

Στόχοι του έργου είναι:

 1. Αναβάθμιση της υποδομής του υπολογιστικού κέντρου της Ε.Ε.Ε.Π., μέσω της προμήθειας ικανού αριθμού και υπολογιστικής ισχύος εξυπηρετητών (Physical Servers), καθώς και προμήθεια συστήματος κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων (Storage), προκειμένου η Αρχή να υποστηρίξει τη διαχείριση του όγκου των δεδομένων που θα συλλέγονται από τα συστήματα των Κατόχων Άδειας και να τηρεί με ασφαλή τρόπο τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 2. Ανάπτυξη (νέας) κεντρικής αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) για τη συλλογή, τον μετασχηματισμό, την αποθήκευση και τη διαχείριση των δεδομένων των Κατόχων Άδειας.
 3. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος αναφορών και επιχειρηματικής ευφυίας (BI/reports/dashboards), για την ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων των Κατόχων Άδειας, τόσο σε αυτοτελή, όσο και σε ενοποιημένη μορφή με δεδομένα τρίτων συστημάτων της Αρχής.
 4. Προμήθεια συστήματος αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης δεδομένων, για την ασφαλή τήρηση των δεδομένων για τουλάχιστον δέκα (10) έτη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 5. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των ανωτέρω, μέσω ειδικής Σύμβασης Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ), για χρονική περίοδο ενός (1) έτους μετά τη λήξη της ενότητας εργασίας που αφορά την παραγωγική λειτουργία του συστήματος.

Τα αναμενόμενα οφέλη για την Ε.Ε.Ε.Π. από την υλοποίηση του έργου, αφορούν διάφορους τομείς, οι σημαντικότεροι από τους οποίους αναφέρονται παρακάτω:

 • Αυτοματοποίηση και απλούστευση των διαδικασιών συλλογής, επεξεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ της Ε.Ε.Ε.Π. και των Κατόχων Άδειας,
 • Επιτάχυνση του χρόνου συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των δεδομένων, καθώς και βασικών στατιστικών αναλύσεων στους επιχειρησιακούς χρήστες της Ε.Ε.Ε.Π.,
 • Διασφάλιση της ορθότητας και της ακρίβειας των δεδομένων των παραγόμενων αναφορών και στατιστικών αναλύσεων,
 • Δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης του συστήματος για την υποστήριξη σύνθετων αναλύσεων, με βάση τα πρωτογενή δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου και της ανίχνευσης τάσεων και εκτιμήσεων για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών επιχειρησιακής πληροφόρησης των στελεχών της Ε.Ε.Ε.Π.,
 • Βέλτιστη παρουσίαση των πληροφοριών στους χρήστες του συστήματος, μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον, με δυνατότητες αναζήτησης, ανάλυσης και γραφικής αναπαράστασης των πληροφοριών,
 • Βελτίωση της ικανοποίησης και της παραγωγικότητας των στελεχών της Ε.Ε.Ε.Π., όπως και βελτίωση της εικόνας της Αρχής προς τρίτους φορείς (λοιπές ελεγκτικές και φορολογικές αρχές και συνεργαζόμενους φορείς),
 • Ενίσχυση του ρόλου της Αρχής στους τομείς της εποπτείας και ελέγχου της αγοράς και του υπευθύνου παιχνιδιού,
 • Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων και μητρώων του δημοσίου τομέα,
 • Περιορισμό της εξάρτησης της Αρχής από εξωτερικούς αναδόχους για τη συντήρηση και επέκταση του συστήματος, σε βάθος χρόνου.

Η επιτυχία του έργου θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό, από παράγοντες όπως η αποτελεσματικότητα των μεθόδων που θα επιλεγούν για την υλοποίηση του έργου, η ποιότητα των πρωτογενών δεδομένων που θα εισαχθούν στην κεντρική αποθήκη δεδομένων, η χρηστικότητα και η ευελιξία του συστήματος που θα υλοποιηθεί και το εύρος αξιοποίησης, τόσο των διαθέσιμων εργαλείων παρουσίασης δεδομένων από τα στελέχη της Αρχής, όσο και των παραγόμενων δεικτών και στατιστικών αναλύσεων από τους τελικούς χρήστες.

Το αντικείμενο του έργου του αναδόχου, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων υπηρεσίες μελετών, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού και λογισμικού, παραμετροποίησης εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού, ανάπτυξης λογισμικού, εκπαίδευσης, δημοσιότητας, υποστήριξης της λειτουργίας του συστήματος και των χρηστών του και αναπτύσσεται διεξοδικά παρακάτω στην παρούσα Διακήρυξη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v