Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Προωθούνται 18.000 προσλήψεις στο Δημόσιο

Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο για το 2023, το οποίο περιλαμβάνει και 2.302 επιπλέον προσλήψεις τακτικού προσωπικού πέραν του κανόνα 1:1.

Προωθούνται 18.000 προσλήψεις στο Δημόσιο

Σε περίπου 34.400 ανήλθαν τα αιτήματα προσλήψεων από το σύνολο των δημόσιων φορέων που υποβλήθηκαν μέσω ψηφιακού οργανογράμματος για το έτος 2023, γνωστοποίησε ο Μάκης Βορίδης στο υπουργικό συμβούλιο.

Ο προγραμματισμός προσλήψεων διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις κυβερνητικές προτεραιότητες, περιλαμβάνει στρατιωτικές και παραγωγικές σχολές, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας, καθώς και διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των φορέων, τόσο του Κράτους όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, λαμβάνει υπόψη την προτεραιοποίηση που δήλωσαν οι φορείς στα αιτήματά τους. Η πλειοψηφία, πάντως, αφορά στην πρόσληψη υπαλλήλων κατηγορίας Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Για το 2023 εγκρίθηκαν 17.942 προσλήψεις τακτικού προσωπικού (15.640 προσλήψεις τακτικού προσωπικού εντός του κανόνα 1:1 και 2.302 επιπλέον προσλήψεις τακτικού προσωπικού εκτός του κανόνα 1:1).

Σε ό,τι αφορά στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - συμβάσεις μίσθωσης έργου για το 2023, αποφασίστηκε η μείωση του ανώτατου ορίου έτους κατά 11% σε σχέση με αυτό του 2022 (25.344), δηλαδή η πλήρωση 22.556 θέσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v