Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συντάξεις: Το μπαράζ αιτήσεων πάει πίσω την εκκαθάριση του… στοκ

Μετατίθεται για τον Φεβρουάριο του 2023 η επίτευξη του στόχου για εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων συντάξεων. Η βελτίωση της απόδοσης του ΕΦΚΑ στη διαδικασία απονομής και οι αποκλίσεις.

Συντάξεις: Το μπαράζ αιτήσεων πάει πίσω την εκκαθάριση του… στοκ

Η αύξηση κατά 24% των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης, εντός του 2022, σε σχέση με το αναμενόμενο, οδηγεί με μετατόπιση του στόχου για οριστική εκκαθάριση του στοκ των εκκρεμοτήτων του ΕΦΚΑ, για τον Φεβρουάριο του 2023. Αυτό αναφέρει η έκθεση της Κομισιόν, επισημαίνοντας παράλληλα την σημαντική επιτάχυνση στην διαδικασία εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών για την καταβολή των εκκρεμών συντάξεων.

Έτσι, και παρά τις ανακοινώσεις του υπουργείου Εργασίας για μηδενισμό των εκκρεμοτήτων εντός του 2022, ο τελικός στόχος μετατίθεται τελικά, για τον Φεβρουάριο του 2023.

“Πρέπει να γίνει περαιτέρω δουλειά για την πλήρη εξάλειψη των εκκρεμοτήτων” αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση. Και επισημαίνει ότι, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές για τις συντάξεις μειώθηκαν από την τελευταία έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, αλλά παρέμειναν πάνω από τους στόχους τους.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι παρά την έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των συμφωνηθέντων ενεργειών, το απόθεμα των συνταξιοδοτικών ληξιπρόθεσμων οφειλών παρέμεινε πάνω από τον στόχο κατά 70 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2022. Οι αποκλίσεις αυτές προέρχονται κυρίως από τη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών λόγω της υψηλότερης από την αναμενόμενη εισροής συνταξιοδοτικών αιτήσεων και ορισμένες εναπομένουσες διαρθρωτικές αδυναμίες του συστήματος.

Έτσι, φαίνεται πως η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί προς την Ε.Ε. για εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών για συντάξεις, έως τον Φεβρουάριο του 2023, παρ’ ότι αναγνωρίζεται ότι η εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων συντάξεων παρουσίασε συνολικά καλή πρόοδο. Σύμφωνα με την Κομισιόν, το απόθεμα των καθυστερούμενων συντάξεων μειώθηκε σε 70 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2022 σε σύγκριση με 200 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο. Αν και οι πραγματικές ροές νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης το 2022 ήταν υψηλότερες από ό,τι αναμενόταν στο σχέδιο εκκαθάρισης (κατά περίπου 24%), το απόθεμα των καθυστερούμενων συντάξεων μειώθηκε σταθερά.

Η καλή απόδοση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ αποδίδεται στην έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των συμφωνημένων ενεργειών για τη βελτιστοποίηση και την απλούστευση των υφιστάμενων τεχνολογιών πληροφορικής και διαδικασιών απονομής συντάξεων.

Επιπλέον, αναφέρει η Κομισιόν, εισήχθη ένας νέος μηχανισμός αυτοματισμού που μπορεί να υπολογίσει όλες τις εκκρεμείς οφειλές των ασφαλισμένων αιτούντων που αφαιρούνται από τις τελικές καταβολές συντάξεων, με αποτέλεσμα μια πολύ πιο ακριβή εκτίμηση των καθυστερούμενων συντάξεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v