Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobank: Τι σηματοδοτεί η βελτίωση του όγκου λιανικού εμπορίου

Οι πωλήσεις σε σταθερές τιμές παρουσίασαν βελτίωση το 3ο τρίμηνο αντανακλώντας, μεταξύ άλλων, τις έμμεσες επιδράσεις από την καλή πορεία των τουριστικών εισπράξεων. Η ιδιωτική κατανάλωση και ο δείκτης οικονομικού κλίματος.

Eurobank: Τι σηματοδοτεί η βελτίωση του όγκου λιανικού εμπορίου

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα, μετά την απότομη κάμψη που σημείωσε τον Οκτώβριο 2022 στις 98,4 μονάδες, από 105,0 μονάδες τον Σεπτέμβριο 2022, ανέκαμψε ελαφρά τον Νοέμβριο 2022 στις 101,4 μονάδες (πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΙΟΒΕ).

Επιπρόσθετα, παρέμεινε υψηλότερος από τον αντίστοιχο στην Ευρωζώνη αντανακλώντας σε έναν βαθμό την καλύτερη πορεία της ελληνικής οικονομίας σε όρους μεγέθυνσης το 2022. Όλοι οι δείκτες εμπιστοσύνης που συνθέτουν τον γενικό δεί-κτη κατέγραψαν μηνιαία αύξηση τον Νοέμβριο 2022.

Στη βιομηχανία και τους καταναλωτές οι δείκτες εμπιστοσύνης επέστρεψαν στις τιμές του Σεπτεμβρίου 2022, ενώ στις υπηρεσίες ο σχετικός δείκτης παρέμεινε σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα.

Τέλος, στο λιανικό εμπόριο και τις κατασκευές συνεχίστηκε η ανοδική τάση των τελευταίων μηνών

Δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο εποχικά διορθωμένος δείκτης όγκου λιανικού εμπορίου, ήτοι οι πωλήσεις σε σταθερές τιμές, παρουσίασε βελτίωση το τρίτο τρίμηνο 2022 αντανακλώντας, πέραν των άλλων παραγόντων και τις έμμεσες επιδράσεις από την καλή πορεία των τουριστικών εισπράξεων.

Αναλυτικά, ο μέσος όρος του δείκτη ενισχύθηκε σε τριμηνιαία και σε ετήσια βάση κατά 1,9% και 2,8% αντίστοιχα. Το προηγούμενο τρίμηνο, η τριμηνιαία μεταβολή του δείκτη όγκου λιανικού εμπορίου ήταν αρνητική κατά 0,6% και η αντίστοιχη ετήσια οριακά θετική κατά 0,4%.

Η ισχυρή αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης που καταγράφηκε στους εθνικούς λογαριασμούς του δευτέρου τριμήνου 2022 (2,2% QoQ / 11,0% YoY σε πραγματικές τιμές) προήλθε κυρίως από τον τομέα των υπηρεσιών, δηλαδή των δραστηριοτήτων που υπέστησαν τις μεγαλύτερες απώλειες κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v