Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στα 3,17 δισ. τα χαμένα έσοδα από ΦΠΑ στην Ελλάδα

Την τέταρτη χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη καταγράφει η Ελλάδα, «χάνοντας» το 19,7% των προσδοκώμενων εσόδων από ΦΠΑ το 2020. Σταϊκούρας: Εμφανίζουμε μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις στο έλλειμμα ΦΠΑ.

Στα 3,17 δισ. τα χαμένα έσοδα από ΦΠΑ στην Ελλάδα

Τα στοιχεία για την απώλεια εσόδων των χωρών-μελών από τον ΦΠΑ δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορούν στη χρήση 2020. 

Σύμφωνα με αυτά, το έλλειμμα ΦΠΑ για την Ελλάδα ανήλθε στο 19,7% των θεωρητικά προσδοκώμενων εσόδων, ένα ποσό που εκτιμήθηκε στα 3,17 δισ. ευρώ το 2020. Ως ποσοστό επί των προσδοκώμενων εσόδων καταγράφεται κάμψη έναντι των στοιχείων για το 2019, οπότε το έλλειμμα ΦΠΑ είχε υπολογισθεί στο 23,4%.

Συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες-μέλη της ΕΕ, ωστόσο, η Ελλάδα εμφανίζει την τέταρτη υψηλότερη αναλογία ελλείμματος ΦΠΑ, με πρώτη τη Ρουμανία (με απωλεσθέν το 35,7% των προσδοκώμενων εσόδων ΦΠΑ), τη Μάλτα (24,1%) και την Ιταλία (20,8%). Την καλύτερη εικόνα εμφανίζουν Φινλανδία (1,3%), Εσθονία (1,8%) και Σουηδία (2%).

Σε απόλυτους αριθμούς, το μεγαλύτερο έλλειμμα ΦΠΑ καταγράφεται στην Ιταλία με 26,2 δισ. ευρώ και στη Γαλλία με 14 δισ. ευρώ.  

Σύμφωνα με τα τελευταία αριθμητικά στοιχεία για το έλλειμμα ΦΠΑ που δημοσιεύθηκαν σήμερα, το 2020 τα κράτη-μέλη έχασαν έσοδα από ΦΠΑ ύψους 93 δισ. ευρώ. Οπως αναφέρει η Κομισιόν, βάσει συντηρητικών εκτιμήσεων, το ένα τέταρτο των διαφυγόντων εσόδων μπορεί να αποδοθεί άμεσα στην απάτη στον τομέα του ΦΠΑ που συνδέεται με το ενδοενωσιακό εμπόριο.

 

 

Σταϊκούρας: Η Ελλάδα εμφανίζει μια από τις μεγαλύτερες μειώσεις ελλείμματος ΦΠΑ 

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τη 10η Έκθεση για το έλλειμμα ΦΠΑ (VAΤ gap) ή το λεγόμενο “κενό” ΦΠΑ, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ των προσδοκώμενων και των πραγματικών εσόδων από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας.

Οπως αναφέρει ο υπουργός, σύμφωνα με την Έκθεση, το 2020, παρά την εμφάνιση της πανδημίας και την επίδρασή της στον οικονομικό κύκλο, που επηρεάζει και τον ΦΠΑ, η Ελλάδα πέτυχε μια από τις μεγαλύτερες μειώσεις ελλείμματος ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιορίζοντας σημαντικά τις απώλειες εσόδων της, κυρίως λόγω φοροδιαφυγής.

Τάση που αναμένεται να συνεχιστεί με ταχύτερους ρυθμούς το 2021.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, με άμεσο και ουσιαστικό αντίκτυπο στα κρατικά έσοδα, στην εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής συνοχής και, κυρίως, στη διασφάλιση των προϋποθέσεων για ακόμα χαμηλότερη συνολική φορολογική επιβάρυνση των πολιτών.

Μια ακόμη εξέλιξη, που πιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της ασκούμενης οικονομικής και φορολογικής πολιτικής των τελευταίων ετών, καταδεικνύοντας τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει -υπό δυσμενείς διεθνείς συνθήκες- η χώρα μας, στη βελτίωση σημαντικών δεικτών της οικονομίας της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

- Η Ελλάδα είναι η χώρα με την 4η μεγαλύτερη μείωση ελλείμματος ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020.

- Η Ελλάδα παρουσιάζει μείωση στο έλλειμμα ΦΠΑ κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες, ήτοι στο 19,7% του VTTL (θεωρητικά προσδοκώμενα έσοδα υπό πλήρη συμμόρφωση) το 2020, έναντι του 23,4% το 2019, παρά τη μείωση του ΑΕΠ και την εφαρμογή μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών και απαλλαγών (policy gap) σε σημαντικούς τομείς λόγω και της πανδημίας. Συνεπώς, η σημαντικότατη αυτή μείωση προέρχεται κυρίως από την ουσιαστική αύξηση της συμμόρφωσης, εξαιτίας και της μείωσης φορολογικών συντελεστών από την Κυβέρνηση, από το 2019.

- Το έλλειμμα ΦΠΑ στην Ελλάδα αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται με υψηλότερους ρυθμούς, της τάξεως των 5,7 ποσοστιαίων μονάδων, το 2021, κυρίως λόγω αύξησης της συμμόρφωσης.

- Το κενό λόγω μη συμμόρφωσης μειώθηκε κατά 5,1 ποσοστιαίες μονάδες, δεδομένης της εντατικοποίησης των μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της ενίσχυσης της συμμόρφωσης. Σημαντικό να τονισθεί ότι η αύξηση του κενού λόγω εφαρμογής μειωμένων συντελεστών απορροφήθηκε πλήρως από την προαναφερόμενη μείωση του κενού λόγω μη συμμόρφωσης.

Αποδεικνύεται, συνεπώς, ότι οι προσπάθειες της Κυβέρνησης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, την ψηφιοποίηση της οικονομίας, την εντατικοποίηση των ελέγχων και την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε συνδυασμό με τις σημαντικές μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, αποδίδουν καρπούς.

Η φορολογική συμμόρφωση αυξάνεται. Το κενό ΦΠΑ συρρικνώνεται.

Ενώ αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ουσιαστική, μη συγκυριακή, πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του συστήματος ΦΠΑ.

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών προχωράει με σχέδιο και όραμα, υλοποιώντας κατάλληλες πολιτικές, με στόχο την αντιμετώπιση χρόνιων ενδογενών αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας, τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, την αύξηση της ποσότητας και τη βελτίωση της ποιότητας του εγχώριου προϊόντος, ώστε να επιτύχουμε τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v