Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 7 Φεβρουαρίου κρίνεται η τύχη του καζίνο στο Ρίο

Αναβολή για 7/2 πήρε η συζήτηση για την αίτηση πτώχευσης. Την ίδια μέρα θα συζητηθεί και το πρόγραμμα εξυγίανσης που έχει καταθέσει η Glafka Capital, που δημιούργησαν Έλληνες τραπεζίτες-επενδυτές. Το πρόγραμμα εξυγίανσης.

Στις 7 Φεβρουαρίου κρίνεται η τύχη του καζίνο στο Ρίο

Αναβολή για τις 7 Φεβρουαρίου 2022 πήρε χθες η αίτηση πτώχευσης που έχουν καταθέσει 5 εργαζόμενοι του καζίνο στο Ρίο, ενώ την ίδια μέρα θα συζητηθεί και η υπαγωγή του καζίνο στο άρθρο 107 - Νόμος 3588/2007 που προβλέπει το πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, σύμφωνα με το οποίο η διάσωση της επιχείρησης, η αξιοποίησή της, αλλά και η διανομή της πτωχευτικής περιουσίας, καθώς και η ευθύνη του οφειλέτη μετά την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο ρύθμισης με σχέδιο αναδιοργάνωσης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα εξυγίανσης του καζίνο, η Glafka θα καλύψει το 100% των δεδουλευμένων στο προσωπικό, που φτάνουν τα 7 εκατ.  ευρώ, ενώ με «κούρεμα» περίπου 75% θα πληρώσει τα χρέη προς δημόσιο και ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα από τα 35,3 εκατ. ευρώ που έχει διαμορφωθεί το χρέος στον ΕΦΚΑ, ο νέος επενδυτής θα καταβάλει περίπου 9,5 εκατ. ευρώ ενώ από τα 26 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο, ο επενδυτής θα καταβάλει περίπου 7,5 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, σύμφωνα με την πρόταση που έχει κατατεθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης, ο επενδυτής θα καταβάλει για χρέη 17 εκατ. ευρώ συν τα 7 εκατ. ευρώ προς τους εργαζόμενους, εξόφληση που θα γίνει σταδιακά.

Σύμφωνα με όσα πρότεινε, ο επενδυτής θα κατέβαλε πριν την έναρξη λειτουργίας του καζίνο περίπου 400 χιλ. ευρώ από τα δεδουλευμένα του 2021, που αγγίζουν το 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ σταδιακά θα εξοφλούνταν και τα υπόλοιπα χρέη από τα έσοδα του καζίνο. Ωστόσο η πρόταση αυτή τελικά απορρίφθηκε καθώς το Σωματείο απαιτούσε 1.150.000 ευρώ και η μεγάλη απόκλιση δεν κατέστη δυνατόν να γεφυρωθεί. Στο ίδιο πλαίσιο, το Σωματείο των εργαζομένων ζητά να γίνει δεκτή η αίτηση πτώχευσης που έχουν καταθέσει πέντε εργαζόμενοι.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμα και το διάστημα που είναι κλειστό το καζίνο δημιουργεί κάθε  μήνα μαύρη τρύπα περίπου 280 χιλ. ευρώ από μισθοδοσία και άλλα έξοδα.

Παράλληλα το πρόγραμμα προβλέπει κεφαλαιακή ενίσχυση, εθελουσία έξοδο, μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων σε νέες εταιρείες τόσο για το καζίνο του Ρίο όσο και της  Αλεξανδρούπολης. Για τα δύο καζίνο προβλέπεται η ίδρυση νέας εταιρείας που θα ελέγχει αποκλειστικά το Glafka Capital και η 100% θυγατρική του, Invictus.

Στο καζίνο Ρίου οι συνολικές απαιτήσεις των πιστωτών διαμορφώνονται σε 241 εκατ. ευρώ, με ποσό 129,3 εκατ. ευρώ να αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις που έχει αγοράσει η Invictus από την Intrum.

Βασικοί πυλώνες της εξυγίανσης του καζίνο Ρίου είναι η είσοδος του Glafka στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και -κατά τον πρώτο χρόνο της περιόδου εξυγίανσης- η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4 εκατ. ευρώ και η περαιτέρω ΑΜΚ ύψους 6 εκατ. ευρώ (μέσω κεφαλαιοποίησης δανείων - debt to equity). Προβλέπεται επίσης εθελούσια έξοδος για 70 έως 80 άτομα αξίας 1,6 εκατ. ευρώ, ενώ στόχος είναι η επίτευξη περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας από 9,4% έως 14,4% κατά την πρώτη πενταετία εξυγίανσης.

Στο καζίνο Αλεξανδρούπολης, οι συνολικές απαιτήσεις των πιστωτών ανέρχονται σε 192 εκατ. ευρώ, με ποσό 129,3 εκατ. ευρώ να αντιπροσωπεύει τις υποχρεώσεις που έχει αποκτήσει η Invictus. Οι πιστωτές θα εισπράξουν συνολικά 19,6 εκατ. ευρώ ή το 10,2% των απαιτήσεων.

 Η εξυγίανση θα στηριχθεί στην ΑΜΚ ύψους 1,1 εκατ. ευρώ από τον επενδυτή και σε περαιτέρω αύξηση κεφαλαίου μέσω debt to equity ύψους 8,9 εκατ. ευρώ. Και εδώ θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου 300.000 ευρώ για την απομάκρυνση 15 ατόμων, ενώ προβλέπεται ότι την πρώτη πενταετία της περιόδου εξυγίανσης θα επιτευχθεί περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας 12,8%-16,9%, αντιστοίχως.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v