Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Προχωρά η πώληση 4.000 δανείων μικρών επιχειρήσεων

Οι κοινοπραξίες Fortress/Bain και MountStreet/Pepper καθώς και η DEVA διεκδικούν το χαρτοφυλάκιο Heliopolis που πουλά η doValue, ως servicer του Cairo. Τα χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, η αξία των εξασφαλίσεων.

Προχωρά η πώληση 4.000 δανείων μικρών επιχειρήσεων

Στην επόμενη φάση της εισήλθε η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση χαρτοφυλακίου απαιτήσεων από δάνεια μικρών επιχειρήσεων, στεγαστικά και καταναλωτικά, που ανήκουν στα οχήματα ειδικού σκοπού της τιτλοποίησης Cairo.

Μετά την αξιολόγηση των μη δεσμευτικών προσφορών, στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού πέρασαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι κοινοπραξίες Fortress/Bain και MountStreet/Pepper καθώς και η DEVA. Το χαρτοφυλάκιο, με την κωδική ονομασία Heliopolis, περιλαμβάνει δάνεια μικτής λογιστικής αξίας 392,5 εκατ. ευρώ και ονομαστικής απαίτησης 793,2 εκατ. ευρώ.

Η πλειονότητα των απαιτήσεων (67%) αφορά σε 4.048 δάνεια μικρών επιχειρήσεων (ονομαστική απαίτηση 510 εκατ. ευρώ και μικτή λογιστική αξία 210 εκατ. ευρώ). Το 92% των παραπάνω δανείων έχουν καταγγελθεί.

Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται και 1.557 στεγαστικά δάνεια. Η μικτή λογιστική αξία των στεγαστικών ανέρχεται σε 139 εκατ. ευρώ και είναι καταγγελμένα σε ποσοστό 76%.

Συνολικά, το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει απαιτήσεις από 8.775 δάνεια, τα οποία ανήκουν σε 6.914 δανειολήπτες. Πέραν των στεγαστικών, καταναλωτικών και δανείων προς μικρές επιχειρήσεις, υπάρχουν δύο δάνεια προς εταιρείες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και 1.150 δάνεια στην κατηγορία Home Equity, μικτής λογιστικής αξίας 36,4 εκατ. ευρώ.

Η πλειονότητα των δανείων διαθέτει εξασφαλίσεις επί ακινήτων. Το Real Estate Value των εξασφαλίσεων ανέρχεται σε 530 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 360 εκατ. ευρώ αφορούν σε κατοικίες και τα 83,5 εκατ. ευρώ σε γη. Οι εξασφαλίσεις είναι διεσπαρμένες σε όλη τη χώρα, με τις περισσότερες εξ αυτών στην Αττική (σ.σ. 34% του Real Estate Value). Ακολουθεί η Μακεδονία με 20% και η Πελοπόννησος με 11%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v