Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΦΚΑ: Τέλος Μαρτίου οι πληρωμές επιδόματος «προσωπικής διαφοράς»

Ποιοι είναι τελικοί δικαιούχοι με βάση τη διάταξη που ψηφίστηκε. Πότε θα καταβληθεί. Αναλυτικά και όλες οι υπόλοιπες καταβολές έως το τέλος του μήνα. Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Απριλίου.

ΕΦΚΑ: Τέλος Μαρτίου οι πληρωμές επιδόματος «προσωπικής διαφοράς»

Την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου, μεταξύ 27 και 31 του μήνα, αναμένεται να πληρωθεί σε περίπου 1 εκατομμύριο συνταξιούχους το επίδομα προσωπικής διαφοράς 200, 250 και 300 ευρώ.

Αφορά όσους δεν έλαβαν την αύξηση των 7,75% τον Ιανουάριο ή έλαβαν μικρότερη αύξηση από 7%, λόγω της ύπαρξης προσωπικής διαφοράς. Οι δικαιούχοι χωρίζονται με βάση το ποσοστό της αύξησης που έλαβαν, το ύψος της σύνταξής τους καθώς και την ύπαρξη λοιπών ενισχύσεων, σε κατηγορίες. Περίπου 120.000 συνταξιούχοι (το 5% του συνόλου των συνταξιούχων) με συντάξεις από 800 έως 1.000 ευρώ, που δεν πήραν καθόλου αύξηση, θα λάβουν 300 ευρώ.

Το ίδιο ποσό θα λάβουν άλλοι 370.000 συνταξιούχοι με συντάξεις έως 800 ευρώ, οι οποίοι έλαβαν μεν την επιταγή ακρίβειας των Χριστουγέννων ύψους 250 ευρώ, αλλά δεν πήραν καθόλου αύξηση, όπως και περίπου 70.000 συνταξιούχοι με άθροισμα κύριων συντάξεων 1.000 έως 1.100 ευρώ, που επίσης δεν έλαβαν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς ενώ είχαν ωφέλεια 36 ευρώ τον χρόνο από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Από 250 ευρώ θα λάβουν 300.000 συνταξιούχοι με άθροισμα συντάξεων από 1.100 έως 1.600 ευρώ, οι οποίοι δεν έλαβαν αυξήσεις, έλαβαν όμως 111 ευρώ ετησίως από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης καθώς και άλλοι 94.000 συνταξιούχοι με άθροισμα συντάξεων έως 1.100 ευρώ, που πήραν αύξηση έως 3,49%. Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα λάβουν ενίσχυση 250 ευρώ.

Τέλος, 200 ευρώ θα λάβουν 33.000 συνταξιούχοι με συντάξεις από 1.100 έως 1.600, που έλαβαν αύξηση έως 3,49%, καθώς και 158.000 συνταξιούχοι με άθροισμα συντάξεων έως 1.100 ευρώ, που πήραν αύξηση από 3,5% έως 6,9%.

Βάσει της διάταξης που ψηφίστηκε πρόσφατα, οι δικαιούχοι είναι πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι, περίπου 800.000 που δεν έλαβαν καθόλου αυξήσεις στο πλαίσιο των αυξήσεων της τάξης του 7,75% που δόθηκε για τις κύριες συντάξεις από 1η Ιανουαρίου 2023 και περίπου 250.000 που έλαβαν μεν αύξηση, ήταν όμως κάτω από 7%. Αναλυτικά, το σχετικό άρθρο ορίζει ότι η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση:

α) καταβάλλεται μέχρι την 31η.3.2023,

β) είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, του ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα,

γ) δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του ΕΦΚΑ,

δ) επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ με 280 εκατ. ευρώ, με τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων του.

Βέβαια, πληρωμές θα γίνουν και κατά την τρέχουσα βδομάδα, από τον ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, έχει προγραμματιστεί η καταβολή 16,7 εκατ. ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ καθώς και 12,47 εκατ. ευρώ σε 31.477 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

Όσον αφορά, τέλος, τις πληρωμές των συντάξεων Απριλίου, αυτές θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 28 και 30 Μαρτίου για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων «κλείδωσαν» ως εξής: οι συνταξιούχοι των ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΔEΗ θα πληρωθούν την Τρίτη 28 Μαρτίου, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, των τραπεζών, του ΟΤΕ και του Δημοσίου, εφόσον το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9, θα πληρωθούν την Τετάρτη 29 Μαρτίου και οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, των τραπεζών, του ΟΤΕ και του Δημοσίου, που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8, θα πληρωθούν την Πέμπτη 30 Μαρτίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v