Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΦΚΑ: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις 120 δόσεις, ζητούνται έσοδα 1,7 δισ.

Στόχος της διοίκησης του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ είναι η είσπραξη τουλάχιστον 1,7 δισ. ευρώ εντός του 2023. Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από τις εισπράξεις Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου.

ΕΦΚΑ: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις 120 δόσεις, ζητούνται έσοδα 1,7 δισ.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση εντός του Απριλίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η διαδικασία επανένταξης χιλιάδων οφειλετών που, λόγω της ενεργειακής κρίσης και των συνεπειών της στην εγχώρια οικονομία, ενώ είχαν ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση, δεν συνέχισαν να την εξυπηρετούν.

Ήδη στο υπουργείο Εργασίας, στον ΕΦΚΑ και στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) «τρέχουν» οι διαδικασίες προκειμένου η υποβολή αίτησης επανένταξης να ξεκινήσει εντός του επόμενου μήνα. Βάσει του πρόσφατου νόμου άλλωστε, το περιθώριο συμμετοχής είναι έως τις 31 Ιουλίου 2023. Βάσει του προγραμματισμού, η νέα αυτή διαδικασία αναμένεται να αυξήσει τα έσοδα του ΚΕΑΟ, με τον στόχο για φέτος να έχει τεθεί ήδη, ιδιαίτερα υψηλά, στο 1,7 δισ. ευρώ, όσα δηλαδή ήταν και τα έσοδα του 2022. Ήδη το πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους τα έσοδα του ΚΕΑΟ, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέρχονται σε περίπου 250 εκατ. ευρώ.

Είχε προηγηθεί άλλωστε ένα πολύ καλό τελευταίο τρίμηνο του 2022, όταν και έτρεξε η διάταξη που αύξησε τις δόσεις της πάγιας ρύθμισης οφειλών από 12 σε 24, με αποτέλεσμα τα έσοδα να προσεγγίσουν σχεδόν τα 500 εκατ. ευρώ. Το συνολικό χρέος προς το ΚΕΑΟ βέβαια, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που αφορούν στον Δεκέμβριο του 2022, έχει εκτιναχθεί στα 45,67 δισ. ευρώ.

Βάσει των εκτιμήσεων και των αναλύσεων που «τρέχουν» οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, τα έσοδα φέτος θα κινηθούν αισθητά υψηλότερα, ιδιαίτερα κατά τους αμέσως επόμενους μήνες, όταν τεθούν σε πλήρη ισχύ οι νέες διατάξεις για την επανένταξη στις χαμένες ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα, ο πρόσφατος νόμος δίνει τη δυνατότητα σε όσους έχουν απωλέσει τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις των 120 ή 72 δόσεων έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, να επανενταχθούν, καταβάλλοντας δύο μηνιαίες δόσεις που καλύπτουν τις δύο παλαιότερες οφειλόμενες δόσεις έως τις 31 Ιουλίου 2023. Οι δόσεις που έχουν απολεσθεί μεταφέρονται, έντοκα, στο τέλος της ρύθμισης. Προσοχή όμως, οι οφειλές δεν πρέπει να έχουν υπαχθεί μετά την απώλεια της ρύθμισης σε ρύθμιση οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ή στη ρύθμιση οφειλών «δεύτερη ευκαιρία».

Επιπροσθέτως, ο οφειλέτης δεν πρέπει να έχει άλλες ληξιπρόθεσμες και μη ρυθμισμένες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Αν έχει και άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές, η αναβίωση της ρύθμισης θα μπορέσει να γίνει, μόνο εάν και οι νέες αυτές οφειλές έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση, η οποία και τηρείται.

Το αργότερο έως τις αρχές Μαΐου, εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο και το πρόσθετο λογισμικό που απαιτείται στο ΚΕΑΟ, για την ειδική ομάδα των οφειλετών που μπορούν να ρυθμίσουν σε 36 -72 δόσεις οφειλές που δημιουργήθηκαν την περίοδο από τον Σεπτέμβριο 2021 έως και τον Δεκέμβριο 2022 και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Στη νέα αυτή ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που είναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες -κατά την 1η Φεβρουαρίου 2023- πάγιες ρυθμίσεις, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν, αποκλειστικά, οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά τις παραπάνω περιόδους απασχόλησης (Σεπτέμβριος 2021 με Δεκέμβριο 2022). Οφειλέτες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση που τηρείται, δεν μπορούν να κάνουν χρήση του νέου σχήματος.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται και σε αυτή την περίπτωση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2023. Η υπαγωγή συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα καταβολής της πρώτης δόσης. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 30 ευρώ. Ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των ρυθμισμένων οφειλών, χωρίς την επιβάρυνση επιτοκίου. Η ρύθμιση χάνεται, αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο δόσεις της ρύθμισης ή δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v