Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πότε επιτρέπεται η παραμονή στο Δημόσιο μετά τα 67 έτη

Τι ξεκαθαρίζει έγγραφο του υπ. Εργασίας με αφορμή διαμαρτυρίες Γενικών Διευθυντών που έμειναν επιπλέον από 6 έως 12 μήνες, λόγω των έκτακτων μέτρων που ίσχυσαν την περίοδο έξαρσης του κορωνοϊού. Τι ισχύει για τους γιατρούς του ΕΣΥ.

Πότε επιτρέπεται η παραμονή στο Δημόσιο μετά τα 67 έτη

Όχι μόνο οι γιατροί του ΕΣΥ, αλλά και άλλα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης που κυρίως κατά την διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις που συνέτρεχαν λόγοι έκτακτης ανάγκης, παρέμειναν στην υπηρεσία τους για διάστημα από 6 μήνες έως και ένα χρόνο, μετά το 67ο έτος της ηλικίας τους, θα δουν την σύνταξή τους να προσαυξάνεται. Ο έξτρα αυτός χρόνος ασφάλισης συνυπολογίζεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ορίζουν ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικά, με την συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας.

Διευκρινιστικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζει την διαδικασία που ακολουθείται, όταν, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, αποφασίζεται παράταση του εργάσιμου βίου από 6 μήνες έως έναν χρόνο, ανάλογα με την θέση στην διοικητική ιεραρχία. Μάλιστα, η εγκύκλιος εκδόθηκε μετά από διαμαρτυρία πρώην Γενικού Διευθυντή οικονομικών υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας για τον μη συνυπολογισμό από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στη συνολική συντάξιμη υπηρεσία του χρόνου ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε από Διευθυντές και Γενικούς Διευθυντές του Υπουργείου μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους.

Αναλυτικά, στο έγγραφο επισημαίνονται τα εξής:

  1. Η νομοθεσία προβλέπει την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης των υπαλλήλων που υπηρετούν με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους.
  2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων, το 2020 και 2021 δόθηκε η δυνατότητα σε προϊστάμενους των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων του υπουργείου Εργασίας καθώς και σε εκτελούντες χρεών αναπληρωτών αυτών, των οποίων η υπαλληλική σχέση λυόταν αυτοδικαίως την 31.12.2020, λόγω της συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας, κατόπιν υποβολής αιτήματος να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως την 30.6.2022, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών των υπηρεσιών ως προς την άμεση εφαρμογή των μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, λόγω των συνεπειών διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού. Μάλιστα, για τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του υπουργείου, η παράταση ίσχυε έως τις 31.12.2022.
  3. Εγκύκλιος του υπουργείου, έδινε οδηγίες προς τον ΕΦΚΑ περί προσμέτρησης ως συντάξιμου του χρόνου ασφάλισης που πραγματοποίησαν ιατροί του ΕΣΥ λόγω παραμονής στην Υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, κατά παρέκκλιση του ισχύοντος νόμου, επίσης, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού.
  4. Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι οι παρεμβάσεις έγιναν για σοβαρούς λόγους δημόσιας υγείας, αλλά και για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους ιατρούς του ΕΣΥ, στους οποίους δόθηκε αντίστοιχη δυνατότητα, ξεκαθαρίζεται ότι “ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία Διευθυντών και Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 111 του Ν. 4764/2020, όπως ισχύει, και εφόσον τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα συνέχισαν να ασκούν νομίμως τα καθήκοντα τους και κατέβαλλαν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, μπορεί να θεωρηθεί ως συντάξιμος”.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v