Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε τραπεζοϋπαλλήλους

Η καταβολή, ύψους 865 χιλ. ευρώ, θα πιστωθεί στους δηλοθέντες τραπεζικούς λογαριασμούς 7.785 νέων δικαιούχων, απασχοληθέντων, κατά το έτος 2017 και αφορά εισφορές κλάδου ασθενείας σε χρήμα του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, σύμφωνα με ανακοίνωση.

e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε τραπεζοϋπαλλήλους

Την Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2023, πραγματοποιείται η δεύτερη από τις διαδοχικές καταβολές που αφορά στην επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών κλάδου ασθενείας σε χρήμα του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ έτους 2017, σε τραπεζοϋπαλλήλους.

Όπως αναφέρει ο e-ΕΦΚΑ σε ανακοίνωσή του, η εν λόγω καταβολή, ύψους 865.099,82 ευρώ, θα πιστωθεί στους δηλωθέντες τραπεζικούς λογαριασμούς 7.785 νέων δικαιούχων, απασχοληθέντων, κατά το έτος 2017, στα πιστωτικά ιδρύματα:

  • ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
  • EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΤ. ΠΕ.
  • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ. ΠΕ.
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ.
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ.
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ. ΠΕ.

οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση, μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, μέχρι τις 16/08/2023 και δεν έχουν -από οποιανδήποτε αιτία- οφειλή βεβαιωμένη στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ τονίζουν τι συνεχίζουν την επεξεργασία αφενός μεν των υποβληθέντων από πιστωτικά ιδρύματα ασφαλιστικών στοιχείων για τις μεταγενέστερες μισθολογικές περιόδους (01/01/2018-31/01/2020) αφετέρου δε των υποβληθέντων αιτήσεων των λοιπών δικαιούχων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v