Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobank-Alpha: Πόσο θα κοστίσει στην Ελλάδα η καταστροφή στον κάμπο

Οι κίνδυνοι για την πορεία της ανάπτυξης από το κόστος των μεγάλων ζημιών στη Θεσσαλία. Οι εκτιμήσεις για τις τιμές των τροφίμων. Οι θέσεις εργασίας και η σημαντικότερη πρόκληση.

Eurobank-Alpha: Πόσο θα κοστίσει στην Ελλάδα η καταστροφή στον κάμπο

Τις επιπτώσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες της κακοκαιρίας Daniel επιχειρούν να αποτιμήσουν σε ξεχωριστές τους εκθέσεις η Eurobank και η Alpha Bank.

Οπως αναφέρει η Eurobank, οι μεγάλες πλημμύρες που έπληξαν την περιφέρεια της Θεσσαλίας την προηγούμενη εβδομάδα, όπως και οι μεγάλες πυρκαγιές κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, δημιουργούν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη βραχυχρόνια περίοδο, καθοδικούς κινδύνους για την επίδοση της οικονομίας το γ’ και το δ’ τρίμηνο του 2023.

Παρά ταύτα, σταδιακά αναμένεται να υπάρξει ένα αντιστάθμισμα της πραγματοποιθείσας ζημίας, η οποία προσώρας είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί, μέσω των πόρων στήριξης από την ΕΕπ, ύψους €2,25 δισ.

Σύμφωνα με τους περιφερειακούς λογαριασμούς της ΕΛΣΤΑΤ, η περιφέρεια της Θεσσαλίας το 2020 συνεισέφερε άμεσα το 5,2% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) που παρήχθη στην ελληνική οικονομία (μέσος όρος περιόδου 2000-2020 5,1%, μέγιστο 5,5% το 2003 και ελάχιστο 4,8% το 2011), με τις περιφερειακές ενότητες της Λάρισας, της Μαγνησίας, των Τρικάλων και της Καρδίτσας να συνεισφέρουν το 2,3%, 1,4%, 0,8% και 0,7% αντίστοιχα.

Σε όρους συγκεντρωτικών οικονομικών κλάδων, η Θεσσαλία το 2020 συνεισέφερε άμεσα το 14,1% του συνόλου της ΑΠΑ που παρήχθη στη γεωργία, δασοκομία και αλιεία, το 7,1% του συνόλου της ΑΠΑ που παρήχθη στη μεταποίηση και το 5,8% του συνόλου της ΑΠΑ που παρήχθη στις κατασκευές.

Επιπρόσθετα, το μερίδιο της Θεσσαλίας επί του συνόλου της απασχόλησης στην Ελλάδα ανήλθε στο 6,4% το 2020.

Τέλος, στη Θεσσαλία το 2022 εκτρέφονταν το 13,3% του συνόλου των προβατοειδών, το 10,9% του συνόλου των αιγοειδών, το 16,1% του συνόλου των χοιροειδών και το 19,1% του συνόλου των βοοειδών.

Αlpha Bank: Πόσο επιδρά στην οικονομία η καταστροφή στη Θεσσαλία

Από την πλευρά της η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο της δελτίο για την οικονομία, τονίζει ότι οι πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες αποτελούν μια ιδιαίτερα δυσμενή εξέλιξη, με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Προκειμένου να εκτιμηθεί το μέγεθος της ζημίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αφενός οι καταστροφές στις υποδομές και την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή και αφετέρου η επίπτωση που θα έχει στην οικονομική δραστηριότητα το γεγονός ότι οι αγροτικές εκτάσεις δεν δύνανται να επανέλθουν άμεσα στην προηγούμενη κατάσταση.

Βραχυπρόθεσμα, είναι πιθανό να ασκηθούν ανοδικές πιέσεις στις τιμές των τροφίμων, ενώ, μεσοπρόθεσμα, ενδέχεται να επέλθει επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου τόσο λόγω μείωσης των εξαγωγών αγαθών, όσο και λόγω αναπλήρωσης, μέσω εισαγωγών αγαθών, της απολεσθείσας αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής που προοριζόταν για εγχώρια κατανάλωση.

Επιπλέον, η μείωση του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία (κτίρια, μηχανήματα, γη) αποτελεί, μακροπρόθεσμα, τη σημαντικότερη πρόκληση, καθώς επηρεάζει δυσμενώς τις παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας και, κατά συνέπεια, το δυνητικό προϊόν.

Η συμβολή της Θεσσαλίας στην οικονομική δραστηριότητα της Ελλάδας:

  • Το ΑΕΠ της Θεσσαλίας αντιπροσωπεύει το 5,2% του ΑΕΠ της Ελλάδας με βάση στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2020 (σε τρέχουσες τιμές), με το εν λόγω ποσοστό να κυμαίνεται διαχρονικά περί το 5%. Αναλυτικότερα, το 2,3% του ΑΕΠ της Ελλάδας προέρχεται από τον νομό Λάρισας, το 1,4% από τον νομό Μαγνησίας, το 0,8% από τον νομό Τρικάλων και το 0,7% από τον νομό Καρδίτσας.
  • Σε όρους Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ), στην Θεσσαλία παράγεται το 14,1% του συνολικού προϊόντος του κλάδου «γεωργία, δασοκομία και αλιεία» και το 7% του κλάδου «Δημόσια διοίκηση και άμυνα, εκπαίδευση, υγεία και κοινωνική μέριμνα» (στοιχεία 2020). Ο διευρυμένος κλάδος που περιλαμβάνει το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, τη μεταφορά και αποθήκευση, τα καταλύματα και την εστίαση, καθώς και ο κλάδος «Δημόσια διοίκηση και άμυνα, εκπαίδευση, υγεία και κοινωνική μέριμνα» αποτελούν συνολικά περίπου το 47% της ΑΠΑ της Θεσσαλίας.
  • Από το σύνολο των απασχολούμενων στη χώρα, το 6,4% εργάζεται στην Θεσσαλία, με το 30,2% εξ αυτών να απασχολούνται στον κλάδο εμπόριο-καταλύματα-εστίαση, το 24,5% στη δημόσια διοίκηση-άμυνα-υγεία-εκπαίδευση και το 20,1% στον αγροτικό τομέα.
  • Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2021, η περιφέρεια της Θεσσαλίας αντιπροσωπεύει το 15% της συνολικής καλλιεργούμενης γεωργικής γης, με το μεγαλύτερο μέρος του εν λόγω ποσοστού να κατανέμεται στον νομό Λάρισας (8%) και να έπονται οι νομοί Καρδίτσας (3%), Μαγνησίας (2%) και Τρικάλων (2%). Η συμβολή της Θεσσαλίας στην παραγωγή ορισμένων αγροτικών προϊόντων είναι ιδιαίτερα μεγάλη και αναφέρεται ενδεικτικά ότι από τη συγκεκριμένη περιφέρεια προέρχεται το 34% της συνολικής παραγωγής σκληρού σιταριού

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v